Tin tức và sự kiện

Ngày 19/9/2019
Thermal sẽ tham gia triển lãm METALEX VIETNAM 2019, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 10/10~12/10.
Nội dung triển lãm: Thiết bị "Tôi thấm" Carbon loại nhỏ
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 6/6/2019
Thermal tham gia triển lãm “MTA VIETNAM 2019” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 2 tháng 7 ~ ngày 5 tháng 7.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn
Ngày 17/10/2018
Thermal tham gia triển lãm “JIMTOF2018” được tổ chức tại Thành phố Tokyo, Japan vào ngày 1 tháng 11 ~ ngày 6 tháng 11.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM 50
Địa điểm: Tokyo Big Sight (Tokyo)
URL của triển lãm: http://www.jimtof.org/en/
Ngày 17/10/2018
Chúng tôi đã tham gia triển lãm “METALEX VIETNAM 2018” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 11 tháng 10 ~ ngày 13 tháng 10.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 3/9/2018
Thermal tham gia triển lãm “METALEX Vietnam 2018” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 11 tháng 10 ~ ngày 13 tháng 10.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn
Ngày 9/7/2018
Chúng tôi đã tham gia triển lãm “MTA VIETNAM 2018” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 3 tháng 7 ~ ngày 6 tháng 7.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 2/7/2018
Thermal tham gia triển lãm “MTA VIETNAM 2018” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 3 tháng 7 ~ ngày 6 tháng 7.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn
Ngày 20/12/2017
Công ty chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ Tết theo thời gian dưới đây.
Mong quý khách vui lòng thông cảm và bỏ qua cho sự bất tiện này.
Ngày nghỉ Tết: ngày 30/12/2017 (Thứ bảy) ~ ngày 4/1/2018 (Thứ năm)
Ngày 7/11/2017
Chúng tôi đã tham gia triển lãm “METALEX VIETNAM 2017” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 ~ ngày 14 tháng 10.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn
Ngày 3/10/2017
Thermal tham gia triển lãm “METALEX VIETNAM 2017” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 ~ ngày 14 tháng 10.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 31/7/2017
Chúng tôi đã tham gia triển lãm “MTA VIETNAM 2017” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 ~ ngày 7 tháng 7.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 6/6/2017
Thermal tham gia triển lãm “MTA VIETNAM 2017” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 ~ ngày 7 tháng 7.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 16/12/2016
Công ty chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ Tết theo thời gian dưới đây.
Mong quý khách vui lòng thông cảm và bỏ qua cho sự bất tiện này.
Ngày nghỉ Tết: ngày 29/12/2016 (thứ năm) ~ ngày 4/1/2017 (thứ năm)
Ngày 16/12/2016
Chúng tôi đã tham gia triển lãm "JIMTOF2016" được tổ chức tại Tokyo vào ngày 17 tháng 11~ ngày 22 tháng 11.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM 50
Địa điểm: Tokyo Big Sight (Tokyo)
Ngày 9/9/2016
Thermal tham gia triển lãm “METALEX VIETNAM 2016” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 6 tháng 10 ~ ngày 8 tháng 10 năm 2016.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM 50
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
URL của triển lãm: www.metalexvietnam.com
Ngày 9/9/2016
Công ty TNHH Thermal sẽ chuyển trụ sở chính.
Từ ngày 17 tháng 10 Công ty TNHH Thermal sẽ chuyển trụ sở chính về địa chỉ dưới đây.
6th Floor, Itabashi Center Building, 3-9-7 Itabashi, Itabashi-ku, Tokyo 173-0004, Japan
Ngày 4/8/2016
Chúng tôi sẽ tham gia triển lãm "JIMTOF2016" được tổ chức tại Tokyo vào ngày 17 tháng 11~ ngày 22 tháng 11.
Địa điểm: Tokyo Big Sight (Tokyo)
URL của triển lãm: http://www.jimtof.org/
Ngày 4/8/2016
Chúng tôi đã tham gia triển lãm “MTA VIETNAM 2016” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 5 tháng 7 ~ ngày 8 tháng 7.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM 50
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 12/5/2016
Thermal tham dự triển lãm MTA VIETNAM2016 được tổ chức tại T.p Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 5 tháng 7 năm 2016 ~ ngày 8 tháng 7 năm 2016.
Sản phẩm tham dự triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM 50
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (T.p Hồ Chí Minh)
Ngày 9/12/2015
Tham dự hội chợ triển lãm Sản xuất Indonesia 2015 tại Jakarta, Indonesia từ ngày 2-5/12/2015.
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Sản phẩm triển lãm: Mẫu hệ thống xử lý nhiệt quang kiểu liên tục loại BCE
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Jakarta International Expo Kemayoran (Jakarta)
Ngày 3/9/2015
Thermal tham dự triển lãm METALEX VIETNAM 2015 được tổ chức tại T.p Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 8 (Thứ năm) ~ ngày 10 (Thứ bảy) tháng 10.
Sản phẩm tham dự triển lãm: Mẫu Hệ thống nhiệt luyện đa năng SAM 50
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (T.p Hồ Chí Minh)
Ngày 1/9/2015
Trang chủ của Thermal đã được liên kết đến phiên bản tiếng Nhật (http://www.e-thermal.co.jp/).
Ngày 1/6/2015
Tham dự triển lãm MTA VIETNAM 2015 từ ngày 7-10/7, thành phố Hồ Chí Minh.
Sản phẩm triển lãm: Lò ram lặp lại hoàn toàn tự động (loại TAF)
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
Ngày 1/6/2015
Tham dự triển lãm Công nghệ Linh kiện & Vật liệu Cơ khí (M-Tech) 2015 từ ngày 24-26/6 (Nhật Bản).
Sản phẩm triển lãm: Lò nhiệt luyện không khí hydro liên tục (loại BCE), lò nhiệt luyện đa chức năng (loại SAM)
Địa điểm: Big Sight (Tokyo, Nhật Bản)
Ngày 1/6/2015
Thử nghiệm mẫu SAM đã có mặt tại đối tác của chúng tôi ở Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ để biết thêm chi tiết.
Ngày 1/9/2014
Thành lập trang Web tiếng Anh và tiếng Việt
Ngày 1/9/2014
Tham dự hội chợ triển lãm METALEX 2014 BANGKOK từ ngày 19-24/11.
Sản phẩm triển lãm: Lò ram TAF-5
BITEC (Bangkok, Thái Lan)
Ngày 1/9/2014
Tham dự hội chợ triển lãm JMTOF 2014 từ ngày 30/10-4/11.
Sản phẩm triển lãm: Thiết bị xử lý nhiệt đa năng SAM50
Big Sight (Tokyo, Nhật Bản)
Ngày 1/9/2014
Tham dự hội chợ triển lãm METALEX VIETNAM 2014 từ ngày 9-11/10.
Sản phẩm triển lãm: Lò tôi không khí chứa nhiều nitơ LAM40
SECC (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Ngày 1/9/2014
Tham dự hội chợ triển lãm MTA VIETNAM 2014 từ ngày 8-11/7.
Sản phẩm triển lãm: Lò ram TAF-5
SECC (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)